Metodik


Vem är du? Vad skiljer ditt företag från dina konkurrenter? Vad för slags relation har du med dina kunder, leverantörer och partners? Vi vill förstå vem du är - utifrån din verksamhet. För att få olika perspektiv samarbetar vi med arkitekter, konsulter och producenter. Sedan kan vi tillsammans fastställa om och hur inredningen ska spegla din profil.

  Dina behov styr vår lösning